anasayfa
duyurular
Türk Dili
Akademik Personel

Idari Personel

 
 

 

Çok kültürlü dünyayı anlamanın yolu, kültürleri bilmek ve onlarla empati kurmaktan geçiyor.

Çağımız bir kültürün üretildiği dili bilme, dahası o dilde düşünme becerisini çağdaş insanın önüne bir görev olarak, bir başarı koşulu olarak koyuyor. Başkent Üniversitesi, çağa uygun kurumları oluşturmak, dahası bu kurumlarda öncü olmak idealiyle çalışan bir üniversite olarak, bu kimliğin gerektirdiği kurumları bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri de:
Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM)'dır.

BÜDAM, dünyanın tüm uluslarının, tüm topluluklarının dillerinin, tüm eski ve yeni dillerin öğrenilmesini ideal amaç olarak belirlemektedir. BÜDAM, çağının ritmine ayak uydurabilen, dahası ona hükmedebilen donanımlı bir insanın, birden çok yabancı dili ustalıkla kullanan kişi olacağı gerçeğini, kendisinin varlık nedeni saymaktadır.
Çalışmalarını, eğitim programına yeni diller katarak sürdürecek olan BÜDAM'ın iki ana hedefi vardır:

1. Öncelikle, dünyanın en eski ve zengin dillerinden biri olan anadilimiz Türkçe'nin bütün inceliklerini, zenginleşme olanaklarını araştırmak ve öğretmek. Türkçe'nin eğitim ve öğretiminde yeni yöntemler bulmak. Büyük bir edebiyat dili olan Türkçe'nin bir bilim ve felsefe dili olması için çalışmak. Bu amaçla bilim ve felsefenin ürettiği tüm kavramları Türkçe'nin dil yapısı içinde oluşturmak.

2. Dünyanın 'küresel köy' gerçeğini doğru yorumlayıp çağın ritmine etkin biçimde katılmalarını sağlamaya yönelik olarak öğrencilere, İngilizce dışında, bir ya da birkaç yabancı dil öğretmek.

BÜDAM, Başkan ve dört üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Merkez, Türk Dili ve Yabancı Diller olmak üzere iki birimden oluşur.

           
           


İletişim: Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 20.km Hazırlık Binası D Blok Zemin Kat 06530 Ankara, TÜRKİYE


tel: 0312 2466730-2466625