BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM)

 

Türk Dili Dersi

Öğrenciye anadilinde yeterli olmak, onu doğru ve etkili kullanmak istek ve yetisini kazandırmayı amaçlayan bu Türk Dili dersleri, üniversite birinci sınıf öğrencilerine, haftada 2 saat olmak üzere dönemlik olarak verilir. Türk Dili, birinci sınıflarda 1.dönem TÜRK 101, 2. dönem TÜRK 102 kodları ile, haftada iki ders saati olmak üzere “dönemlik” verilir.

 

Ders, 2 krediliktir ve Üniversitemizin tüm fakültelerinde zorunlu ders olarak verilmektedir. Her dönem için yapılan sınavlardan geçerli not almak zorunludur; ayrıca %80 olarak belirlenen ders devamı koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

 Dersin Amaçları; öğrencide aşağıdaki beceri, tutum ve davranışları geliştirmektedir.

•Öğrencinin ana dilini yeterli ve doğru olarak kullanmasını sağlamak.

•Öğrenciyi bir konu üzerinde etraflıca düşündürebilmek ve ona, düşündüğünü düzgün cümlelerle, en etkili biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisini verebilmek.

•Öğrenciye güzel yazma, kaynaklardan yararlanma, verileri değerlendirme ve doğru konuşma beceri ve yetkinliğini kazandırabilmek.

•Öğrenciye topluluk karşısında konuşma, düzenli düşünme, dinleme, eleştirme, düşüncelere saygı duyma alışkanlığı verebilmek.

•Öğrencinin akıcı, yalın, orijinal ve etkili konuşmasını, yazmasını sağlamak.

•Başarılı olmada, birikim kazanmada dinlemenin ve okumanın önemini kavratmak, iyi bir dinleyici ve okuyucu olmanın yollarını öğretmek.

 

Derslerin İşlenişi:

 Türk Dili dersleri, klasik ve güncel yayınları, haberleri, dünyada olup bitenleri yakından izleyen materyal destekli verilir. Görsel, işitsel araç ve gereçler kullanılır. 

 Yıl içinde yazar, çizer, konuşmacı davet ederek, söyleşi ve özgür tartışma ortamları yaratır.