BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM)

 

TÜRK 101

Hafta

Konu Başlıkları ve Etkinlikler

 

 

1.

HAFTA

Tanışma Yapılacaktır.

Dil Nedir?

Dilin Diğer Alanlarla İlişkisi Nedir?

 • Türk 101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı (dersin amacı, ilkeleri, içeriği, işlenişi, derse devam ve sınav puanlarının dağılımı).
 • Dilin tanımı, özellikleri, topluluk için önemi.
 •  Dil -duygu, dil-düşünce, dil-kültür bağlantısı, ana dil ve ana dili bilinci, dilin toplumsal yaşantıdaki yeri.

 

2.

HAFTA

Yeryüzündeki Diller ve Dil Türleri

 • Yeryüzündeki dillerin köken-yapı bakımından sınıflandırılması.
 • Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
 • Varlığı kabul edilen başlıca dil aileleri.

 

3.

HAFTA

Türkçenin Gelişmesi ve Tarihsel Dönemleri

 • Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi (İlk, Ana, Eski, Orta, Karahanlı -Oğuz, Eski Anadolu, Osmanlı Türkçesi).
 • Seyir içinde Türklerin kullandıkları alfabeler ve yazılan Türkçe metinler.

 

 

4.

HAFTA

Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Üzerine Çalışmalar

 

Mustafa Kemal Atatürk’e Göre Dil Birliği

 

 • Mustafa kemal Atatürk’e göre Türk milletini bir arada tutan kültürel değerler ( vatan-yurt birliği, tarih birliği, dil birliği, din birliği, soy birliği)

 

5.

HAFTA

İletişim Nedir?

İletişim Aracı Olarak Dil Nedir?

 • Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk)
 • Etkili iletişim

 

6.

HAFTA

Metinsel Bağlamda Dil

 • Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri
 • Paragrafta anlatım biçimleri

 

7.

HAFTA

Metin Olma Ölçütleri Nelerdir?

 • Metnin yapısı
 • Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dil bilgisel bağlar): bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar
 • Tutarlılık (anlamsal-mantıksal bağlar): söz bilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb.

 

8.

HAFTA

(VİZE HAFTASI)

“Ders İşlenecektir.”

 

Metin Üretim Evreleri

Metin Türleri

(amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma)

 • Metin üretim evreleri
 • Metin türleri ve anlatım biçimleri (Örnekler üzerinden bilgilendirici metinler)
 • Metin türleri (Örnekler üzerinden yazınsal metinler)

 

 

9.

HAFTA

Anlatım Bozuklukları

 • Anlatım bozuklukları
 • Ders içi uygulama

10.

HAFTA

Noktalama İşaretleri

 • Noktalama işaretleri ve özellikleri
 • Ders içi uygulama

 

11.

HAFTA

Paragraf Yazma Teknikleri

 • Paragraf yazma uygulamaları (Temel düşünce, Yan düşünce )

Kompozisyon Hakkında Bilgi

 • Kompozisyon yazma kuralları
 • Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti)

12.

HAFTA

Akademik Yazı Dili ve Özellikleri

 • Bilgilendirici metinler üzerinden makale yazım kuralları
 • Bilgilendirici metinler üzerinden örneklerle makale yazımı
 • Ders içi uygulama

 

13.

HAFTA

Metin Çözümleme & Düşünce Geliştirme Yolları

(Konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı)

 • Metin bağlamında özet çıkarma
 • Ders içi uygulama

14.

HAFTA

 • Uygulamalar ile sınava hazırlık
 • Tekrar